Niettegenstaande het minder goede weer was de boomplanting op 21 november opnieuw een geslaagde zone-activiteit. De boomplanting is doorgaan op de site van de Natuurbegraafplek in de Muilenlaan te Sint-Katharina-Lombeek en dit in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevalei.

We waren met 51 boomplanters en daarbovenop nog enkele supporters!

Dank nogmaals aan de aanwezigen voor het planten van de 1500 planten en bomen!

In de kijker