De Belgische Federatie van Voedselbanken en Lions Club België tekenen nationale samenwerkingsovereenkomst om honger te bestrijden

Op 17 oktober 2023 was het Wereldarmoededag, een symbolische dag voor de Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) en Lions Clubs België. Zij ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst op nationaal niveau om meer Belgen voedselhulp te beiden. Dankzij deze overeenkomst zullen de Lions Clubs vrijwilligers ter beschikking stellen van de FBBA en bijkomend materiële en financiële steun bieden. Deze hulp is meer dan welkom, aangezien de Voedselbanken te maken hebben met een aanzienlijke toename van het aantal begunstigden en tegelijkertijd met een afname van voedseldonaties.

De strijd tegen honger kent geen einde

Een bevraging van de Koning Boudewijnstichting bij 500 armoede organisaties, toont aan dat 4 op 5 organisaties hun begunstigden zagen toenemen met gemiddeld 44%[1].

In 2022 klopten gemiddeld 209.450 mensen per maand aan bij de 676 organisaties die aangesloten zijn bij de Voedselbanken in België. Dat is 18,2% meer dan in 2021, omdat steeds meer jongvolwassenen (+25%), eenoudergezinnen (+46%) en vluchtelingen (+22%) voedselhulp nodig hebben. Volgens de Europese armoede-indicator leeft ongeveer 15% van de Belgen in armoede.

“Door de inflatie komen steeds meer Belgen in een precaire situatie terecht”, zegt Jef Mottar, algemeen directeur van de Belgische Federatie van Voedselbanken. “De toenemende armoede is niet het enige probleem waarmee we geconfronteerd worden. Vandaag kopen veel privébedrijven overschotten op van producenten en de kleinhandel, waardoor we steeds minder voedsel krijgen. Terwijl we een aanzienlijke toename van de vraag naar voedselhulp zien, heeft de totale hoeveelheid voedseldonaties geen gelijke tred gehouden. In 2022 ontvingen we 23 036 ton voedsel, slechts 3% meer dan in 2021. We waren genoodzaakt om zelf voedsel te kopen om voedselhulp te kunnen bieden aan iedereen die het nodig had.”

Lions Clubs België en de Voedselbanken versterken hun samenwerking

Lions Clubs België en de Voedselbanken werken al enkele jaren samen in de strijd tegen armoede. In het verleden werd de samenwerking tussen de Belgische Federatie van Voedselbanken en Lions Clubs België zowel op nationaal niveau als op het niveau van de Lions-districten beheerd. “Voortaan wordt de samenwerking beheerd door een nationaal comité. Dit comité zal de acties van de 266 Belgische Lions Clubs over de hele lijn coördineren om ze af te stemmen op de acties van de 9 Voedselbanken en de 676 aangesloten lokale organisaties”, legt Robert Vermetten, nationaal coördinator van de Voedselbanken bij Lions Clubs België, uit.

Het beoogde resultaat van dit partnerschap zal een grote impact hebben op de ingezamelde fondsen en middelen voor de Federatie van Voedselbanken, deze zal namelijk aanzienlijk verhogen. Dankzij de inspanningen van talrijke Lions Clubs om financiële donaties in te zamelen in Belgische supermarkten, zullen de Voedselbanken naar verwachting bijna € 100.000 inzamelen. Lions Clubs België streeft ernaar om nog eens 100.000 euro aan voedsel in te zamelen en mee te werken aan projecten zoals het uitdelen van soep, lunchpakketten en voedingsmiddelen. De Lions Clubs hebben ook hygiëneproducten geschonken ter waarde van 30.000 euro om de daling van geschonken producten aan de Voedselbanken te compenseren. Een tweede donatie van 75.000 euro volgt later dit jaar.

“Met de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord engageren we ons om de Belgische Federatie van Voedselbanken op lange termijn te steunen,” zegt Robert Vermetten, Nationale Coördinator Voedselbanken bij Lions Clubs België. “We zetten ons al geruime tijd in voor sociale en maatschappelijke doelen. Met dit samenwerkingsakkoord willen we ons engagement in de strijd tegen honger versterken en samen met de Voedselbanken een voortrekkersrol spelen door zowel materiële en financiële middelen als vrijwilligers ter beschikking te stellen”.

“Dit is een belangrijke dag voor de Belgische Federatie van Voedselbanken. Lions Clubs België biedt ons een aanzienlijke steun waardoor we kunnen reageren op de drastische toename van het aantal begunstigden. We hopen ook dat de federale en regionale regeringen de budgetten voor voedselhulp in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF+) zullen verhogen en dat er bijkomende fiscale stimuli voor voedseldonaties zullen worden ingevoerd,” besluit Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Het maatschappelijk rendement van de Voedselbanken wordt geschat op 338,2 miljoen euro
Het idee om het maatschappelijk rendement van investeringen te kwantificeren is voortgekomen uit een bredere interpretatie van het begrip “waarde”. Terwijl in het verleden de financiële waarde die een investering opleverde het belangrijkst was, gaat de aandacht nu uit naar andere maatstaven. 

Hierbij wordt gemeten hoe de activiteiten van een organisatie een positieve verandering teweegbrengen voor individuen en gemeenschappen vanuit een sociaal, menselijk of milieuperspectief, door immateriële voordelen in cijfers om te zetten. 

De sociale, economische en milieu-impact van de Belgische Voedselbanken wordt sinds 2022 gekwantificeerd. Dankzij het werk van de Vives Hogeschool en het gebruik van de Social Value Engine is de maatschappelijke meerwaarde of SROI (voor Social Return on Investment) van de Voedselbanken geschat op 338,2 miljoen euro. 

Bovendien genereerde elke euro die in 2022 in de Voedselbanken werd geïnvesteerd een maatschappelijke meerwaarde van 7,92 euro.

Wie een financiële donatie wil doen of zich als vrijwilliger wil inzetten voor de Voedselbanken, kan je meer informatie vinden op de website:  https://foodbanks.be/nl/index.html

Over Lions Clubs België :

Lions Clubs International (LCI) is ‘s werelds grootste serviceorganisatie en één van ‘s werelds grootste NGO’s, met 1,4 miljoen leden in 46.000 clubs in meer dan 210 landen. Er is al meer dan een miljard dollar gedoneerd aan concrete projecten via LCIF – Lions Clubs International Foundation. Onze missie is gedefinieerd als ‘SERVING A WORLD IN NEED’.

De organisatie zet zich in voor een verscheidenheid aan filantropische projecten zoals het voorzien in medische faciliteiten voor blinden en slechtzienden, het zorgen voor zieke kinderen en jongeren in nood, het ondersteunen van ziekenhuizen en scholen, het bestrijden van mazelen, het ondersteunen van Special Olympics met een focus op het ‘healthy athletes program’, het voorzien in noodhulp voor slachtoffers van natuurrampen, het bestrijden van diabetes en kinderkanker, het bestrijden van armoede en het beschermen van het milieu.

In België staan 6.900 Lions in 265 clubs en 400 Leos (jongeren) in 30 clubs ten dienste van mensen in nood. Elk jaar worden er meer dan 500 activiteiten georganiseerd en wordt er ongeveer €7,5 miljoen ingezameld voor het goede doel. Lions en Leos maken samen een verschil. Ga voor meer informatie naar www.lionsbelgium.be en www.leoclubs.be

Over Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend orgaan dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt.

In hun strijd tegen de honger bezorgen de Voedselbanken via 676 lokale aangesloten organisaties en duizenden vrijwilligers gratis gezond en gevarieerd voedsel aan mensen in nood. Zij kunnen daarbij beroep doen op enerzijds voedselproducten ontvangen via het Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en anderzijds op voedseloverschotten ter beschikking gesteld door de voedingsindustrie, grote distributiebedrijven en veilingen. Diverse acties gericht naar het ruime publiek vervolledigen het aanbod. Op die manier leveren de Voedselbanken ook een belangrijke bijdrage in de strijd tegen voedselverliezen.

In 2022 werd met de hulp van 386 vrijwilligers en 34 sociale contractuelen van de Voedselbanken en in samenwerking met duizenden vrijwilligers van de 676 aangesloten lokale organisaties 23.036 ton voedsel ingezameld en verdeeld onder 209.450 begunstigden per maand.

Meer informatie over haar werking op:

http://www.foodbanks.be

https://www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

Pers contact:

Jef Mottar

Gedelegeerd bestuurder, Belgische Federatie van Voedselbanken   
jozef.mottar@foodbanks.be

0475 51 13 98

Marc De Kegel

Coördinator sociale doelen Lions België        
marcdekegel28@gmail.com

0475 44 51 18


[1] https://kbs-frb.be/fr/le-covid-19-renforce-la-pauvrete-ce-que-les-organisations-de-lutte-contre-la-pauvrete-nous-disent

Events, In de kijker, Sociale werken