Lionsclub Pajottenland steunt jaarlijks verschillende projecten. Dit zijn de projecten die we dit werkjaar een warm hart toedragen:

Ook andere projecten konden reeds op onze steun rekenen: de Okkernoot,  PluspuntHome Zonnestraal, St Franciscus die zich allen richten tot de mindervaliden uit de regio.

Regelmatig worden ook specifieke en soms dringende noden in de streek verholpen.

Naast de sociale iniatieven steunt Lionsclub Pajottenland ook, weliswaar in mindere mate, culturele activiteiten.

Alle sociale activiteiten van Lionsclub Pajottenland worden opgevolgd door een interne sociale commissie.