Wees een gids in de mist

De vijf Lions Clubs van de Zone de Rand in Vlaams-Brabant bieden hun volledige steun aan dit project. De Lions leden spelen een actieve rol bij de opstart, de realisatie en de verdere opbouw van dit project.

Om het project Zorgcirkels Jongdementie Halle Vilvoorde zo goed mogelijk uit te bouwen zijn er financiële middelen nodig. Deze omvat kosten voor het coördinatiecentrum, ontmoeting, ondersteuning en opleiding. Het is een hele som, maar we rekenen op mensen zoals u.

Sponsors, sympathisanten en kwalitatieve fundraising zijn hier belangrijk, waarvoor onze welgemeende erkentelijkheid. Meer weten klik op de badge

Goede moed en een positieve ingesteldheid zijn natuurlijk niet alles. Samen met Alzheimer Liga Vlaanderen is het de bedoeling om een zelfstandige structuur uit te bouwen om verschillende zorgorganisaties en expertise in de regio te bundelen.

Het project staat in deze opstartfase materieel onafhankelijk, maar we worden aangestuurd door het regionaal Expertisecentrum Memo, met de ondersteuning van Alzheimer Liga Vlaanderen. De Zorgcirkels rekenen op steun van diverse partners in de sector.

    Naam (vereist)

    E-mail (vereist)

    Onderwerp

    Jouw bericht