Lions Club Pajottenland heeft als missie om het Lions ideaal “We serve” in realiteit om te zetten en waar te maken.
Dit is op verschillende vlakken een succes geworden :
  • Lokaal steunen wij verschillende projecten zoals,VZW De Okkernoot, VZW Schoonderhage, VZW Pluspunt…
  • Daarenboven werden er regelmatig specifieke en soms dringende noden in de streek verholpen.
  • De internationale Lionscampagne “Sight First II “, onze wereldwijde Lionscampagne voor de bestrijding van blindheid in de derde wereld werd voor het derde opeenvolgende jaar door onze club gesteund.
L.C. Pajottenland kreeg vanuit de USA de speciale vermelding van “Modelclub”.

Naast sociale initiatieven  steunen we ook, weliswaar in mindere mate, culturele activiteiten, zoals de historische concerten in O.L.V.-Lombeek en de verkiezing van O.L.V.-Lombeek als het mooiste dorp van Vlaanderen.

In de kijker